Czy poszukujesz nowej jakości w zakresie wiedzy o ochronie danych osobowych? Obecne dyskusje dotyczące RODO są dla Ciebie niezadowalające? Czy potrzebujesz zdobyć specjalistyczną wiedzę, którą wykorzystasz w swojej pracy zawodowej?

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Studiach podyplomowych RODO na Uniwersytecie Jagiellońskim!

Zakres tematyczny:

Wiemy, że oferta podyplomowych studiów w tym zakresie jest bardzo szeroka ochrona danych osobowych jest dość duża. Wiele ośrodków akademickich wykonuje w tym zakresie wielki i warty docenienia wysiłek. Naszą ambicją jest to, aby zapewnić naszym słuchaczom dostęp nie tylko do praktycznej wiedzy. Chcemy ukazać im dodatkowo szerszy kontekst całej problematyki regulacji prawnych dotyczących ochrony prywatności oraz pobudzić ich do dyskusji!

Dlatego naszym celem jest udostępnienie Absolwentom narzędzi i kompetencji, które pozwolą im lepiej radzić sobie nie tylko w bieżących problemach wynikających z praktyki stosowania RODO oraz innych, szczególnych aktów prawnych. Dodatkowo, ze względu na rozwinięcie problematyki praw człowieka, prawa konstytucyjnego i administracyjnego, umożliwić im swobodne konfrontowanie się z sytuacjami nietypowymi lub nowymi, których jeszcze nie opisano.

Szczegółowy program znajdą Państwo na stronie internetowej studiów.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami na studiach podyplomowych „Ochrona danych osobowych a prawa człowieka” będą najlepsi specjaliści z zakresu prawa pracy oraz prawa ochrony danych osobowych. Wśród nich znajdzie się partner zarządzający Kancelarii – prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, który pełnić będzie rolę Kierownika Studiów oraz moderatora.

Organizacja studiów:

Zajęcia  będą się odbywać podczas 10 zjazdów sobotnio/niedzielnych, w trybie hybrydowym, tj. jednocześnie w trybie stacjonarnym jak i zdalnym.

Uczestnicy będą mogli sami podjąć decyzję czy w danych zajęciach będą brać udział w formie zdalnej czy pojawią się na miejscu zajęć stacjonarnie. Zajęcia będą bowiem prowadzone równolegle w obu z ww. form.

Planowane jest odbywanie 8 godzin zajęć w sobotę oraz 4 godziny w niedziele do południa. Dodatkowe 40h zajęć odbędzie się wyłącznie w formie zdalnej w terminach ustalonych po rozpoczęciu studiów.

Rekrutacja:
  • rozpoczęcie i zakończenie tury: od 1 czerwca 2021 roku (godz. 12:00) do 24 września 2021 roku (godz. 12:00)
  • ogłoszenie listy rankingowej: 28 września 2021 roku
  • wpisy na studia: 29 września – 1 października 2021 roku

Więcej informacji na temat procesu rekrutacji na studia znajdą Państwo w zakładce „Rekrutacja”.

Opłaty:

Całościowy koszt studiów podyplomowych wynosi 4000 zł (po 2000 zł za każdy semestr nauki).

Menu