Wojciech Brzostowski

Wojciech Brzostowski
Aplikant adwokacki

Biuro Warszawa

W 2017 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji UJ. Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

W ramach dotychczasowej pracy zajmował się prawem ochrony danych osobowych, rynkami kapitałowymi oraz M&A, zwłaszcza w kontekście pracowniczym. Wśród jego zainteresowań naukowych znajduje się szeroko pojęte prawo zatrudnienia, prawo własności intelektualnej oraz sektor private military and security.

Od początku studiów zaangażowany w działalność na rzecz Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, szczególnie na polu zarządzania zasobami ludzkimi w stowarzyszeniu oraz szkoleń wewnętrznych.

Obszary praktyki
Wybrane publikacje
Obszary praktyki
  • prawo pracy
  • prawo handlowe
  • umowy gospodarcze
  • umowy najmu komercyjnego
Wybrane publikacje

Rozdziały w pracach zbiorowych:

  1. Subsections 3.1.-3.2 (w:) International Legal Reseach Group on Social Rights. Austerity measures and their implications. The role of the European Social Charter in maintaining minimum social standards in countries undergoing austerity measures, ELSA International in cooperation with Council of Europe, 2015
  2. Regulacje COVID-19 w prawie pracy, Warszawa 2020, /współautor/

Artykuły naukowe:

  1. Charakter prawny zatrudnienia żołnierzy zawodowych (w:) Roczniki Administracji i Prawa Rok XVII (Zeszyt specjalny), Sosnowiec 2017
Menu