Co to jest Akademia Prawa Pracy?

 • zajęcia interaktywne prowadzone zdalnie
 • praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, w tym zagadnienia związane z COVID-19
 • 48 godzin wykładów prowadzonych przez ekspertów
 • szkolenie gwarantujące certyfikat ukończenia

Dla kogo zwłaszcza dedykowana jest Akademia Prawa Pracy?

 • dyrektorzy personalni i menedżerowie HR
 • HR Business Partnerzy
 • menedżerowie
 • osoby zarządzające pracownikami

Czego dowiesz się na Akademii Prawa Pracy?

 1. Instytucje podstawowe
 2. Prawo pracy a dane osobowe z uwzględnieniem prawnych aspektów procesu rekrutacji
 3. Umowa o pracę i umowy powiązane
 4. Wypowiadanie umów o pracę
 5. Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
 6. Wynagrodzenie za pracę
 7. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 8. Ochrona interesów przedsiębiorstwa
 9. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników
 10. Odpowiedzialność osobista osób reprezentujących pracodawcę
 11. Ochrona rodzicielstwa
 12. Czas pracy i granice jego elastyczności
 13. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne
 14. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 15. Dokumentacja pracownicza
 16. Związki zawodowe
 17. Spory zbiorowe
 18. Rady pracowników
 19. Zatrudnianie cudzoziemców
 20. Szczególne rozwiązania w zakresie prawa pracy związane z pandemią COVID-19

Harmonogram

09.10.2020 piątek od 9:30 do 13:00 4 godz. lekcyjne (+ 30 min przerwy)
16.10.2020 piątek od 9:30 do 13:00 4 godz. lekcyjne (+ 30 min przerwy)
20.10.2020 wtorek od 9:30 do 13:00 4 godz. lekcyjne (+ 30 min przerwy)
23.10.2020 piątek od 9:30 do 13:00 4 godz. lekcyjne (+ 30 min przerwy)
30.10.2020 piątek od 9:30 do 13:00 4 godz. lekcyjne (+ 30 min przerwy)
06.11.2020 piątek od 9:30 do 13:00 4 godz. lekcyjne (+ 30 min przerwy)
13.11.2020 piątek od 9:30 do 13:00 4 godz. lekcyjne (+ 30 min przerwy)
20.11.2020 piątek od 9:30 do 13:00 4 godz. lekcyjne (+ 30 min przerwy)
27.11.2020 piątek od 9:30 do 13:00 4 godz. lekcyjne (+ 30 min przerwy)
04.12.2020 piątek od 9:30 do 13:00 4 godz. lekcyjne (+ 30 min przerwy)
11.12.2020 piątek od 9:30 do 13:00 4 godz. lekcyjne (+ 30 min przerwy)
18.12.2020 piątek od 9:30 do 13:00 4 godz. lekcyjne (+ 30 min przerwy)

Szczegóły oraz rejestracja


Liczba spotkań12 spotkań po 4 godziny lekcyjne
Całkowity koszt udziału5900 zł + VAT
Zapisy pod adresem: szkolenia@sobczyk.com.pl

Zastrzegamy, że warunkiem przeprowadzenia Akademii Prawa Pracy jest zgłoszenie się wystarczającej grupy uczestników.

Menu