Co składa się na Akademię Prawa Pracy?

 • Praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy
 • cykl 10 szkoleń od X do XII 2019 r.
 • 40 godzin wykładów specjalistów
 • Certyfikat ukończenia

Do kogo w szczególności kierujemy Akademię Prawa Pracy?

 • dyrektorzy personalni i menedżerowie HR
 • świeżo nominowani menedżerowie
 • HR Business Partners
 • osoby zarządzające pracownikami

Zakres Akademii Prawa Pracy

 1. Instytucje podstawowe
 2. Prawo pracy a dane osobowe
 3. Prawne aspekty procesu rekrutacji
 4. Umowa o pracę i umowy powiązane
 5. Wypowiadanie umów o pracę
 6. Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
 7. Wynagrodzenie za pracę
 8. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 9. Ochrona interesów przedsiębiorstwa
 10. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników
 11. Odpowiedzialność osobista osób reprezentujących pracodawcę
 12. Ochrona rodzicielstwa
 13. Czas pracy i granice jego elastyczności
 14. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne
 15. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 16. Dokumentacja pracownicza
 17. Związki zawodowe
 18. Spory zbiorowe
 19. Rady pracowników i europejskie rady zakładowe
 20. Zatrudnianie cudzoziemców

Harmonogram zjazdów (edycja w Krakowie, ul. Zaleskiego 8/3B)

18.10.2019 Piątek od 9:30 7 godz.
25.10.2019 Piątek od 9:30 7 godz.
22.11.2019 Piątek od 9:30 7 godz.
06.12.2019 Piątek od 9:30 7 godz.
13.12.2019 Piątek od 9:30 7 godz.
18.12.2019 Środa od 9:30 5 godz.

Szczegóły oraz rejestracja

Cykl szkoleń jest odpłatny, a cena zależy od liczby uczestników.

Więcej pod adresem: rejestracja@sobczyk.com.pl

***

Zastrzegamy, że warunkiem przeprowadzenia Akademii Prawa Pracy w Warszawie jest zgłoszenie się wystarczającej grupy uczestników.

Menu