Adrian Szutkiewicz

Adrian Szutkiewicz
Radca prawny

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Z wyróżnieniem złożył egzamin zawodowy w 2020 r.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez The Catholic University of America Columbus School of Law w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, International Business and Trade Summer Law Program organizowany przez The Catholic University of America Columbus School of Law w Waszyngtonie oraz Szkołę Prawa Ukraińskiego, organizowaną przez Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Akademię Kijowsko- Mohylańską oraz Uniwersytet Jagielloński.

Zajmuje się prawem pracy oraz ochroną danych osobowych. Przygotowuje i weryfikuje dokumentację z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz wspiera klientów we wszystkich pozostałych obszarach związanych z ich bieżących funkcjonowaniem.

Włada biegle językiem angielskim, posługuje się również językiem rosyjskim.

Prywatnie od 2011 r. członek Polskiego Związku Łowieckiego.

Menu