Aleksandra Tylek

Aleksandra Tylek

Aplikant adwokacki

Biuro Kraków

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego współorganizowanej przez Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji. Od 2019 r. aplikantka adwokacka w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie.

Doświadczenie praktyczne zdobywała w krakowskich oraz niemieckich kancelariach prawnych, jak i międzynarodowej korporacji finansowej. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim, w tym terminologią prawniczą.

W ramach praktyki kancelaryjnej zajmuje się tworzeniem opinii prawnych z zakresu indywidualnego prawa pracy w szczególności dotyczących czasu pracy, chorób zawodowych czy zakazu konkurencji.  Pomaga przy tworzeniu oraz opiniowaniu umów, prawa wewnątrzzakładowego, przygotowywaniu dokumentacji związanej z nawiązaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy. Bierze udział w wewnętrznych postępowaniach antymobbingowych.

Menu