dr Dominika Buch

dr Dominika Buch
Radca prawny

Biuro Wrocław

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Prawa Rosyjskiego Uczelni Łazarskiego oraz Akademickiego Uniwersytetu Prawnego w Moskwie, działającego przy Instytucie Państwa i Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk. Uhonorowana wyróżnieniem Dziekana OIRP we Wrocławiu za wyniki w nauce.

Ukończyła czteroletnie studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych, w tym również w Dziale prawnym Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu.

W ramach codziennej praktyki, zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem pracy. Sporządza opinie prawne, weryfikuje akty prawa wewnętrznego, a także prowadzi sprawy sądowe.

Menu