Dorota Leszczyńska

Dorota Leszczyńska
Business developer

Biuro Warszawa

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy magisterskiej pt. “Stosunek pracy jako źródło przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych” ujęła zarówno perspektywę podatkową, jak i prawa pracy. Obecnie kontynuuje rozwój naukowy jako doktorantką przy Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Drogę zawodową powiązała z branżą prawniczą, aczkolwiek koncentrując się na działaniach business development aniżeli świadczenia usług prawnych. Doświadczenie sprzedażowe nabywała w środowisku korporacyjnym począwszy od stanowiska doradcy strategicznego klienta usług profesjonalnych po koordynatora wsparcia sprzedaży odpowiedzialnego m.in. za wdrożenie programu Key Account Management w dużej grupie spółek. Umiejętności redakcyjne i graficzne szlifowała we współpracy z klientami z branży prawniczej jako administrator stron internetowych oraz copywriter. Jest również specjalistą w zakresie marketingu usług prawnych i nowych mediów.

Odpowiada za działania przyczyniające się do rozwoju naszej Kancelarii, w szczególności:

  • opracowywanie strategii marketingowych i prowadzenie kampanii
  • promowanie aktywności i wiedzy naszych specjalistów
  • organizowanie wydarzeń i kontaktowanie się z Klientami
  • podejmowanie współpracy z Partnerami biznesowymi i wydawnictwami
  • koordynowanie projektów i procesów wewnętrznych
Menu