Katarzyna Mizio

Katarzyna Mizio
Adwokat

Biuro Warszawa

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem. Uczęszczała na dwuletnie studia prawa brytyjskiego oraz prawa Unii Europejskiej – British Law Centre. Od 2019 r. wpisana jest na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Posiada 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze prawa pracy, prawa cywilnego i sporów sądowych. Poza przygotowywaniem umów, dokumentacji wewnątrzzakładowej i sporządzaniem opinii prawnych, reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w pracy z klientami prowadzącymi działalność w wielu krajach, sprawnie porusza się w prawie międzynarodowym oraz w temacie zatorów płatniczych..

Jest cenionym członkiem naszego zespołu, którego uwagi rzucają nowe światło na kwestie z zakresu prawa pracy z perspektywy również innych dziedzin prawa.

Menu