Radosław Kowalski

Radosław Kowalski
Aplikant radcowski

Biuro Kraków

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską przygotował i obronił przy Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ. Aplikant radcowski w Okręgowej Radzie Radców Prawnych w Krakowie.

W ramach codziennych obowiązków, zajmuje się pomocą przy opiniowaniu zagadnień z zakresu prawa pracy oraz prawa cywilnego. Wspiera radców prawnych w tworzeniu dokumentacji pracowniczej oraz zakładowych aktów prawnych. Przygotowuje tłumaczenia dokumentacji w języku angielskim, którym posługuje się biegle w mowie i piśmie.

W kręgu jego zainteresowań pozostają zagadnienia związane z indywidualnym prawem pracy, prawem autorskim oraz tematyka znaków towarowych.

Materiały on-line
Materiały on-line
Menu