Robert Jezierski

Robert Jezierski
Radca prawny

Biuro Kraków

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Posiada doświadczenie nabyte w ramach pracy w międzynarodowych korporacjach finansowych, gdzie zajmował się weryfikacją klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Współpracował z zagranicznymi działami Compliance, regulatorami finansowymi oraz prowadził wewnętrzne szkolenia.

W ramach praktyki kancelaryjnej, zajmuje się obsługą procesową pracodawców przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, w szczególności w sporach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, dotyczących oskładkowania różnych form zatrudnienia. Opiniuje zagadnienia związane z obowiązkami stron stosunku pracy, wynagrodzeniem pracowniczym czy zwolnieniami grupowymi. Przygotowuje dokumentację związaną z wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia. Pomaga w tworzeniu prawa wewnątrzzakładowego.

Menu