Tomasz Wolicki

Tomasz Wolicki
Radca prawny

Biuro Kraków

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie obronił pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Pyzioła. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie w 2008 roku. Od 2002 roku związany z Kancelarią A. Sobczyk i Współpracownicy.

Posiada bogate doświadczenie procesowe. W zakresie prawa pracy, prowadzi sprawy sądowe ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy oraz indywidualnego prawa pracy. Prowadzi także skomplikowane procesy w zakresie postępowań cywilnych obejmujących w szczególności postępowania odszkodowawcze (błędy w sztuce medycznej), a także procesy w zakresie postępowań przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Obszary praktyki
Wybrane publikacje
Obszary praktyki
  • prawo pracy
Wybrane publikacje
  1. Jolanta Budzowska, Tomasz Wolicki – “Wybrane zagadnienia dotyczące postępowania rejestracyjnego produktu leczniczego w świetle przepisu art. 19 ust. 1 ustawy – przepisy wprowadzające ustawę Prawo Farmaceutyczne” Świat Przemysłu Farmaceutycznego, Nr 4/2009
Menu