Tomasz Wolicki

Tomasz Wolicki
Radca prawny

Biuro Kraków

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie obronił pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Pyzioła. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie w 2008 roku. Od 2002 roku związany z Kancelarią A. Sobczyk i Współpracownicy.

Posiada bogate doświadczenie procesowe. W zakresie prawa pracy, prowadzi sprawy sądowe ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy oraz indywidualnego prawa pracy. Prowadzi także skomplikowane procesy w zakresie postępowań cywilnych obejmujących w szczególności postępowania odszkodowawcze (błędy w sztuce medycznej), a także procesy w zakresie postępowań przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Menu