Czy w 2020 r. zezwolenia na pracę będą wydawane przez powiatowe urzędy pracy?

“Resort pracy przygotowuje zmiany mające usprawnić procedury pozyskiwania zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców. Planowane zmiany polegać mają na umożliwieniu wydawania zezwoleń na pracę również przez powiatowe urzędy pracy. Z uwagi na obecne przeciążenie urzędów wojewódzkich wnioskami cudzoziemców, czas oczekiwania na wydanie decyzji jest bardzo długi, a to z kolei utrudnia sprawne zatrudnianie cudzoziemców. Zmiany w procedurze legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców są zatem bardzo potrzebne.” – komentuje lider zespołu ds. cudzoziemców Kamila Kopeć.

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku zmiany miałyby wejść z życie. Będziemy o tym informować.