Webinarium – zwolnienie pracownika z powodu długotrwałych nieobecności chorobowych

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium, podczas którego zostanie omówiona możliwość zwolnienia pracownika z powodu długotrwałych nieobecności chorobowych.

Wpływ długotrwałej nieobecności pracownika z powodu choroby na organizację pracy

Z doświadczenia naszych klientów wiemy jak długotrwała czy powtarzająca się niedyspozycyjność pracowników wpływa na  funkcjonowanie zakładu pracy i dezorganizację pracy. Nie ulega wątpliwości, że dla pracodawcy zatrudnianie długotrwale chorego pracownika pozostaje w oczywistej sprzeczności z celami biznesowymi, w szczególności wymaga dodatkowych nakładów finansowych związanych z  zatrudnianiem pracowników na zastępstwo czy zwiększenie obciążenia pracą pozostałych pracowników i w konsekwencji zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych. Wielu pracodawców rozważa w takim przypadku zakończenie współpracy z pracownikiem, ale jednocześnie obawia się zasadnego odwołania pracownika od wypowiedzenia i przegranej w sądzie.  Dodatkowo problemy stwarza już samo ustalenie czym jest nadmierna, częsta lub nagminna nieobecność.

Zasadność rozwiązania umowy o pracę

Czy pracodawca może w przypadku długotrwałej absencji chorobowej pracownika rozwiązać z nim umowę o pracę? Kiedy i w jakim trybie może dojść do zakończenia stosunku pracy? Jakie przyczyny wskazać w wypowiedzeniu umowy o pracę? Jakie znaczenie ma długość okresu zasiłkowego przy podejmowaniu decyzji o rozstaniu z pracownikiem? Na te i inne pytania postara się odpowiedzieć partner naszej Kancelarii – radca prawny @Janusz Zagrobelny.

Jeżeli temat jest Państwu bliski i zastanawiają się Państwo jak bez większego ryzyka zakończyć współpracę z takim pracownikiem, to zachęcamy do rejestracji i wzięcia udziału w webinarze.

***

Szczegóły wydarzenia i rejestracja

Termin spotkania: 27 września 2022 r. godz. 12:00

Przewidywany czas spotkania: 1 h

Miejsce spotkania:  online (MS Teams)

Koszt udziału: 300 zł + VAT

Zgłoszenia proszę nadsyłać na szkolenia@sobczyk.com.pl