Usługi prawnicze dla pracodawców

Obsługa prawna firm

 

Długoletnie doświadczenie w zakresie obsługi B2B przekłada się bezpośrednio na profesjonalizm usług  świadczonych przez naszą kancelarię. Szczegółowy opis obszarów naszej praktyki znajdą Państwo w poniższych zakładkach.

 

W ramach praktyki kancelaryjnej, specjalizujemy się w szeroko rozumianym prawie pracy. Wspieramy pracodawców zarówno w ramach obsługi procesowej jak i pozaprocesowej. Pomagamy w sporządzaniu i wprowadzaniu w życie aktów wewnątrzzakładowych, takich jak regulaminy pracy, układy zbiorowe i regulaminy wynagradzania. Reprezentujemy pracodawców w sporach z pracownikami i byłymi pracownikami, Państwową Inspekcją Pracy, ZUS oraz innymi podmiotami.

Opiniujemy wszelkiego rodzaju zagadnienia związane z prawem pracy pod kątem zgodności z prawem, wskazując przy tym na rozwiązania najbardziej korzystne z perspektywy pracodawcy, tak pod kątem finansowym, jak i organizacyjnym czy strategicznym.

Doradzamy, w jaki sposób zabezpieczyć prawa pracodawców, m.in. w zakresie pracowniczej własności intelektualnej czy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Analizujemy ryzyko przyjętych przez pracodawców rozwiązań.

Zajmujemy się sporządzaniem dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Tworzymy umowy o zakazie konkurencji oraz umowy o zachowaniu poufności. Wspieramy naszych Klientów w zakresie elastycznych form zatrudnienia.

Zapewniamy pełną obsługę w zakresie kontaktów ze związkami zawodowymi, przedstawicielami pracowników czy radami pracowników. Reprezentujemy pracodawców w sporach zbiorowych. Przeprowadzamy zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane i tworzymy programy dobrowolnych odejść. Opiniujemy kwestie związane z BHP.

W zakres naszych usług wchodzą też zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Przeprowadzamy audyty pracowniczych akt osobowych oraz audyty pod katem zgodności z wymaganiami RODO. Służymy pomocą w zakresie wszelkich wątpliwości dotyczących zatrudniania cudzoziemców i delegowania pracowników za granicę. Doradzamy w kwestii ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności prowadzimy spory z ZUS na tym tle.

Wspieramy pracodawców w kwestiach związanych z optymalizacją kosztów zatrudniania kadry menadżerskiej, proponując rozwiązania dopasowane do potrzeb i możliwości Klienta, w tym przede wszystkim sporządzamy kontrakty menadżerskie.

Posiadamy biura w Krakowie oraz Warszawie.