Prawo pracy

Prawo pracy

Pracodawcy i kierownicy działów HR firm mogą nie zdawać sobie sprawy z zaniechań, do jakich dochodzi przy prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej, powielając przez to wciąż te same błędy. Pomagamy zwrócić uwagę na te nieprawidłowości, wskazujemy jak je skorygować i tym samym uniknąć ryzyka związanego z nieprawidłowym prowadzeniem dokumentacji.

Prowadzimy audyty obejmujące swoim zasięgiem całą dokumentację związaną z zatrudnieniem (w szczególności akta osobowe) oraz audyty mające wykazać, na ile codzienna  praktyka pracodawców i działów HR w zakresie stosowania prawa pracy jest zgodna z prawem. Ma to istotne znaczenie w kontekście zmian stanu prawnego oraz wprowadzania coraz to nowych regulacji europejskich, z istnienia których wiele przedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawy.

Nasza analiza uwzględnia orzecznictwo sądowe oraz administracyjne (w szczególności zwracamy uwagę na poglądy Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), co w razie kontroli pozwala na możliwie największe zniwelowanie ryzyka.

Dążymy do tego, by nasze wnioski pozwoliły na wprowadzenie przez pracodawców rozwiązań korzystniejszych, a przy tym bezpieczniejszych i tańszych.

Menu