Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników

Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników

Kwestia zatrudniania cudzoziemców w Polsce, to nie tylko konieczność uzyskania pozwolenia na pracę. Pracodawca powinien  zadbać o legalność pobytu cudzoziemca na terenie Polski lub Unii Europejskiej. Sytuację komplikuje fakt obowiązywania dużej liczby wyjątków oraz przenikanie do naszego systemu norm europejskich. Prowadzić to może do wielu niejasności, a w konsekwencji wydłużania się całego procesu. Więcej o zatrudnianiu cudzoziemców.

Duże zakłady pracy często delegują swoich pracowników do wykonywania pracy na terytorium Unii Europejskiej lub poza granice unijne. Każda delegacja tego rodzaju wiąże się z koniecznością przestrzegania odpowiednich przepisów, nie tylko polskich, lecz także europejskich lub światowych (?). Wielość nakładających się na siebie regulacji prawnych sprawia, że delegowanie pracownika bywa dla pracodawcy organizacyjnym wyzwaniem. Więcej o delegowniu pracowników.