Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników

Delegowanie pracowników

Duże zakłady pracy często delegują swoich pracowników do wykonywania pracy na terytorium Unii Europejskiej lub nawet poza granice unijne. Oddelegowanie pracowników za granicę to szansa rozwoju dla przedsiębiorstwa, ale także dla oddelegowanego pracownika. Posiadanie dobrze wykształconych kadr za granicą niejednokrotnie może zaważyć na odniesieniu sukcesu na rynku międzynarodowym.

Każda delegacja wiąże się jednak z koniecznością odpowiedniego przygotowania, zarówno pod kątem logistycznym, jak i prawnym. Pracodawca jest obowiązany do przestrzegania odpowiednich przepisów, nie tylko polskich, lecz także europejskich, a niejednokrotnie również międzynarodowych. Wielość nakładających się na siebie regulacji prawnych sprawia, że delegowanie pracowników bywa dla pracodawcy znacznym organizacyjnym wyzwaniem.

Pracodawca jest zobowiązany przestrzegać podczas delegacji pracownika wielu regulacji prawa pracy, m.in. przepisów dotyczących wynagrodzenia, czasu pracy, a także  informować pracowników o kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy. Często musi stosować normy międzynarodowe i zagraniczne przepisy prawa pracy. Dodatkowo powinien on zadbać o kwestie związane z ubezpieczeniem społecznym pracowników, w szczególności poprzez uzyskanie formularza A1.

Mając na uwadze, jak skomplikowaną kwestią jest sprawne przeprowadzenie procesu delegowania pracownika, oferujemy stałą obsługę w zakresie delegowania na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza jej granice, zarówno w kwestiach prawnopracowniczych, jak i dotyczących ubezpieczenia społecznego. Opiniujemy praktykę pracodawców dotyczącą delegowania, a także wskazujemy na ryzyka związane z przyjmowanymi rozwiązaniami. Doradzamy w zakresie minimalizowania ryzyka związanego z delegowaniem. Wskazujemy pracodawcom, jakich europejskich i zagranicznych norm powinni przestrzegać w związku z delegowaniem pracowników.