Lata współpracy z naszymi Klientami pozwoliły nam zbudować niepowtarzalną bazę praktycznych i rozwijających warsztatów oraz konserwatoriów, które mogą Państwo swobodnie wybierać, łączyć i modyfikować według swoich indywidualnych potrzeb.

Poniżej znajdą Państwo wykaz szkoleń w języku polskim i angielskim, w formie stacjonarnej lub online, które aktualnie znajdują się w naszej ofercie. Jeżeli poniższa oferta nie zawiera szkolenia skrojonego na Państwa miarę – serdecznie prosimy o kontakt pod adresem krakow@sobczyk.com.pl!

Szkolenia zostały pogrupowanie w zbiorcze kategorie tematyczne:

 

 

Prawo Pracy

– Prawo pracy – wprowadzenie
– Zmiany w prawie pracy (szkolenie ogólne z aktualności)
– Umowy o pracę i umowy powiązane
– Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
– Wynagrodzenie za pracę
– Kasa zapomogowo-pożyczkowa – aspekty praktyczne
– Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
– Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
– Ochrona rodzicielstwa
– Urlopy wypoczynkowe i urlopy bezpłatne
– Aspekty prawne i praktyczne pracy zdalnej
– Szczególne rozwiązania w zakresie prawa pracy związane z COVID-19

 

Czas pracy

– Czas pracy – wprowadzenie
– Czas pracy i granice jego elastyczności
– Praca w godzinach nadliczbowych
– Czas pracy osób niepełnosprawnych

 

Poufność i zakaz konkurencji

– Ochrona interesu przedsiębiorstwa
– Zachowanie poufności i NDA

 

Związki zawodowe

– Spory zbiorowe – aspekty prawne i praktyczne
– Zasady współpracy ze związkami zawodowymi – case study
– Trade Unions – principles of cooperation
– Trade Unions, Employee Councils – principles of cooperation

 

Dokumentacja pracownicza

– Kwalifikowany podpis elektroniczny w prawie pracy
– Dokumentacja pracownicza – aspekty prawne i praktyczne
– Elektronizacja dokumentów w zakładzie pracy
– Dokumentacja pracownicza i jej elektronizacja

 

Odpowiedzialność pracowników

– Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników
– Odpowiedzialność cywilna i karna managerów HR
– Odpowiedzialność osobista osób reprezentujących pracodawcę
– Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

 

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

– Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu
– Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy – aspekty praktyczne
– Respect of employee’s dignity in workplace – preventing of mobbing and discrimination

 

Ochrona danych osobowych

– Monitoring
– Ochrona danych osobowych z elementami przetwarzania danych w zatrudnieniu
– Postępowania kontrolne na gruncie RODO
– RODO w miejscu pracy dla pracowników
– Przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji
– RODO a prawo pracy w czasach kryzysu COVID-19
– Szczepienia pracownicze w dobie COVID-19
– Przeciwdziałanie COVID a RODO
– Zagrożenia dla danych w zw. z prowadzeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Szkolenia dla osób zarządzających zakładem pracy

– Szkolenia dla Team Leaderów
– Szkolenie dla Managerów HR
– Prawo pracy w perspektywie Członków Zarządu
– Odpowiedzialność za BHP – aspekty prawne i praktyczne

 

Praca za granicą i zatrudnianie cudzoziemców

– Zatrudnienie cudzoziemców – aspekty prawne i praktyczne
– Cyfrowi nomadzi – konsekwencje prawne transgranicznej pracy zdalnej
– Cross-border remote work, authorized and unauthorized – Europe