Dane osobowe

Dane osobowe

 

Pracodawca w procesie pracy niejednokrotnie przetwarza dane osobowe swoich pracowników, często również tzw. dane wrażliwe. Zdarza się, że pracodawcy i pracownicy działów HR nie są świadomi ciążących na nich obowiązków lub obowiązki te wypełniają w sposób niezupełny. Dodatkowo, pracodawca powinien dostosować przetwarzanie danych osobowych do wymogów europejskich, w szczególności RODO. Oferujemy pomoc we wszystkich kwestiach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych pracowników.

Menu