Dane osobowe

Audyty ochrony danych osobowych

 

Specjaliści z naszej kancelarii zajmują się kwestiami związanymi z audytem ochrony danych osobowych w zakładzie pracy. Audyty dokumentacji pracowniczej (w szczególności akt osobowych pracowników) prowadzone w siedzibie pracodawcy, mają na celu ustalenie zakresu przetwarzanych danych, stopnia aktualnej ochrony i weryfikację dokumentów. Audyty prowadzone są ze szczególnym uwzględnieniem nowych europejskich regulacji takich jak RODO.

Przygotowujemy obiektywny i niezależny raport wskazujący na stopień spełnienia obowiązków prawnych związanych z przetwarzaniem dokumentacji pracowniczej, wskazujący jednocześnie propozycje działań zmierzających do osiągnięcia optymalnego poziomu ochrony danych osobowych i oceniający stopień zarządzania bezpieczeństwem danych. Przeprowadzane audyty pozwalają na minimalizowanie ryzyka nałożenia grzywny za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.