Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne

 

Powszechność i ścisłe powiązanie z prawem pracy sprawia, że kwestie dotyczące ubezpieczeń społecznych dotyczą każdego podmiotu zatrudniającego pracowników. Wiele problemów wśród pracodawców wywołują nie tyle niejasne przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, co przyjęta przez organy rentowe ich niespójna wykładnia.

Reprezentujemy pracodawców we wszelkich sporach z ZUS dotyczących kwestii zabezpieczenia społecznego, w tym także na etapie sądowym. Pomagamy w kwestiach dotyczących podleganiu ubezpieczeniom społecznym, w sprawach odwołań od decyzji organów rentowych, w kwestii odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, a także ustalania i uzyskiwania przez pracowników prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych. Doradzamy również w kwestii ustalenia przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz w sytuacji zbiegu tytułów ubezpieczenia. Reprezentujemy pracodawców w sprawach  odszkodowań dochodzonych od zakładu pracy w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.

Pomagamy w optymalizacji rozwiązań dotyczących oskładkowania umów z pracownikami. Doradzamy, w jaki sposób uniknąć niepotrzebnych kosztów.