Kontrakty menedżerskie

Kontrakty menedżerskie

 

Podstawą wykonywania usług przez menadżera może być często kontrakt menadżerski. Jego zawarcie wiąże się z wieloma korzyściami w sferze kosztów. Taka forma współpracy niesie za sobą jednak pewne ryzyka.

Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają z jednej strony na optymalizację kosztów zatrudnienia menadżera, z drugiej natomiast minimalizują ryzyko związane z zakwestionowaniem tej formy zatrudnienia przez ZUS lub Państwową Inspekcję Pracy. Do każdego kontraktu podchodzimy w sposób indywidualny, wskazując w jaki sposób wyważyć interesy stron i zapewnić przedsiębiorcy maksimum korzyści płynących z tego typu umowy. Wskazujemy, w jaki sposób zbalansować nie zawsze korzystne dla przedsiębiorcy zapisy w kontrakcie menadżerskim, związane między innymi z brakiem podporządkowania menadżera.

Sporządzamy pełną dokumentację związaną z kontraktem menadżerskim, przeprowadzamy analizę ryzyka i podpowiadamy w przyjęciu optymalnych rozwiązań. Opiniujemy również już zawarte kontrakty menadżerskie. Reprezentujemy pracodawców w sporach z ZUS lub Państwową Inspekcją Pracy, w tym również w sporach sądowych.