Compliance

Compliance

 

Działając w niepewnym otoczeniu, pracodawca potrzebuje zaawansowanych narzędzi, pozwalających minimalizować ryzyka związane z podejmowaniem decyzji biznesowych. Zapobieganie ryzyku natury prawnej jest elementem niezbędnym w celu ograniczenia występowania strat wynikających z niepożądanych lub zawodnych procesów zachodzących wewnątrz  przedsiębiorstwa.

Pomagamy Klientom w ograniczaniu wszelkiego rodzaju ryzyka związanego z prawem pracy, prawem ubezpieczeń społecznych i ochroną danych osobowych. Zajmujemy się wspieraniem Chief Compliance Officerów i pomagamy we wdrażaniu i ulepszaniu polityki compliance, w szczególności w zakresie:

  • oceny ryzyk oraz due diligence,
  • opracowywania zindywidualizowanych procedur umożliwiających redukcję ryzyk niezgodności z prawem po stronie klienta,
  • wdrażania regulacji antykorupcyjnych prawa polskiego,
  • wdrażania zagranicznych regulacji antykorupcyjnych oraz z zakresu compliance w przypadkach w których ich wdrożenie jest wymagane przez grupę kapitałową klienta (w szczególności Foreign Corrupt Practices Act – FCPA, i Sarbanes-Oxley Act – SOX),
  • wsparcia klientów we współpracy z polskimi organami regulacyjnymi oraz służbami,
  • regulacji prawa dot. prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji,
  • przygotowywania oraz audytu źródeł prawa wewnętrznego z zakresu compliance,
  • prowadzenia szkoleń u klienta dotyczących prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznego.

Do sytuacji każdego pracodawcy podchodzimy w sposób zindywidualizowany, a rozwiązania przez nas proponowane uwzględniają specyfikę działalności Klienta.