Dane osobowe

Ochrona danych osobowych

Oferujemy pomoc we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pracowników. Opiniujemy proces zbierania danych od kandydatów i pracowników, wykonywanie obowiązków administratora danych, kwestię zabezpieczenia danych,  ich  ochrony w przypadku outsourcingu usług, wymiany danych pracowników w ramach grup kapitałowych, przekazywania danych do państw trzecich.

Zajmujemy się sporządzaniem i wdrażaniem odpowiedniej dokumentacji związanej z właściwym przetwarzaniem i udostępnianiem danych osobowych, ze szczególnym uwzględnienie RODO i polskich regulacji (m.in. polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, indywidualne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, dokumenty pracownicze, polityka wykorzystania wizerunków, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych).

W ramach naszej Kancelarii funkcjonuje wyspecjalizowany zespół d.s ochrony danych osobowych, którego eksperci są w stanie doradzić w zakresie problemów, mogących pojawić się na tle ochrony pracowniczych danych osobowych.