Dane osobowe

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest sprawowanie kontroli nad przekazywaniem danych osobowych na zewnątrz organizacji. Rosnące znaczenie outsourcingu sprawia, że niemalże każdy pracodawca korzysta z pomocy zewnętrznych specjalistów, przekazując im np. listy płac czy dokumentację pracowniczą, często nie zdając sobie sprawy z konieczności dopełnienia odpowiednich obowiązków wynikających z przepisów.

Biorąc pod uwagę, jak często dochodzi do uchybień w zakresie  powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim, pomagamy w sporządzaniu bezpiecznych i przejrzystych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz dopełnieniu innych wymagań, jakie polskie i europejskie przepisy stawiają przed administratorem przekazującym dane innym podmiotom. Przygotowujemy pracodawców na zmiany, które w tym zakresie wprowadza RODO.