Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników

Zatrudnianie cudzoziemców i prawo imigracyjne

 

Mając na uwadze fakt, że zatrudnienie cudzoziemców wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności, oferujemy kompleksową obsługę w tym zakresie. Reprezentujemy pracodawcę zarówno w postępowaniach o udzielenie jak i przedłużenie pozwolenia na pracę. Doradzamy w kwestiach związanych z legalnością pobytu na terenie kraju (w szczególności zezwolenie na pobyt stały, wizy Schengen). Sporządzamy odwołania od decyzji oraz skargi na decyzje do sądów administracyjnych. Nasza wiedza pozwala pracodawcom skrócić okres uzyskania odpowiednich dokumentów oraz zoptymalizować koszty zatrudnienia cudzoziemca.

Polskie prawo nakłada na pracodawcę zatrudniającego obcokrajowca szereg obowiązków. W związku z tym doradzamy także w zakresie problemów, które mogą wystąpić w czasie trwania stosunku pracy. Doradzamy również w zakresie ubezpieczenia społecznego cudzoziemców na terenie Polski.

Opiniujemy problematykę zatrudnienia osób o szczególnym statusie (np. członków i przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych, pracowników misji zagranicznych oraz pracowników wykonujących pracę w Polsce na podstawie umów międzynarodowych).