Przejęcie zakładu pracy

Przejęcie zakładu pracy

Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę to skomplikowany proces, który wymaga dochowania szeregu formalności. Problemy mogą pojawić się także w sytuacji przejęcia części zakładu pracy.  Do takich sytuacji dochodzi zazwyczaj w wyniku przekształceń spółek handlowych, np. przy połączeniu spółek, jednakże skutki związane z przejęciem mogą wiązać się z wieloma innymi formami transferu zakładu pracy.

Biorąc pod uwagę, że przejęcie pracowników przez innego pracodawcę wiąże się z wieloma ryzykami, doradzamy w kwestiach związanych z transferem pracowników, proponując rozwiązania bezpieczne i najbardziej optymalne w realiach danego zakładu pracy. Wskazujemy, jak zmaksymalizować pozytywne aspekty przejęcia zakładu pracy. Analizujemy również ryzyka związane z przejęciem części pracowników innego pracodawcy.