Usługi prawnicze dla pracodawców

Obsługa prawna firm w zakresie prawa pracy

 

Kancelaria A. Sobczyk i Współpracownicy zapewnia kompleksową obsługę prawną firm w zakresie prawa pracy w Polsce. W ramach bieżącej obsługi nasi Klienci mogą liczyć na doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Zajmujemy się również kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych, kontraktami menedżerskimi, ubezpieczeniami społecznymi, compliance oraz prawem imigracyjnym.

Pomagamy działom HR sprawnie poruszać się po zawiłym systemie polskiego prawa pracy, składającym się z wielu różnego szczebla aktów prawnych. Zapewniamy pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań dotyczących wielotysięcznych grup pracowników. Pomagamy prowadzić spory zbiorowe ze związkami zawodowymi oraz sporządzać akty prawa wewnątrzzakładowego (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, porozumienia zbiorowe). Sporządzamy dla naszych Klientów dokumentację związaną z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy, w szczególności zabezpieczamy naszych Klientów poprzez umowy o zakazie konkurencji i inne umowy lojalnościowe.

Pomagamy w zatrudnianiu i zwalnianiu kadry menadżerskiej. Przeprowadzamy zwolnienia grupowe. Doradzamy Klientom w zakresie stosowania elastycznych i nietypowych form zatrudnienia i ryzyk z tym związanych. Prowadzimy spory z ZUS i Państwową Inspekcją Pracy. Dochodzimy roszczeń od pracowników i byłych pracowników. Opiniujemy dla naszych Klientów funkcjonujący u nich system wynagradzania oraz proponujemy optymalne rozwiązania w tym zakresie. Doradzamy w zakresie korzystania z pracy tymczasowej czy telepracy. Pomagamy Klientom wdrożyć odpowiednie procedury związane z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji. Doradzamy w zakresie zagadnień związanych z BHP. Przeprowadzamy audyty w zakładach pracy naszych Klientów.

Zapewniamy kompleksową obsługę Klientów w sporach sądowych dotyczących prawa pracy. Nasze doradztwo zapewni Państwa zakładowi pracy wieloletnie bezpieczeństwo prawne, co pozwoli na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej. Obsługa prawna firm, w tym obsługa prawna spółek prawa handlowego, którą Państwu oferujemy dotyczy w szczególności Krakowa, Warszawy i Wrocławia.