Ustawodawca wdrożył od dnia 1 sierpnia 2019 roku zmiany w podatku dochodowym, dotyczące opodatkowania przychodów osób fizycznych, otrzymanych do ukończenia 26. roku życia oraz do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Zmianie ulegnie również ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie podniesienia kosztów uzyskania przychodów dla pracowników oraz obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17%. Nowe przepisy będą obowiązywać już od 1 października 2019 roku.

Z uwagi na to, że obie regulacje prawne dotyczą należności w podatku dochodowym wymierzanych w trybie rocznym, także z uwzględnieniem systemu obliczenia i poboru podatku zaliczkowo przez płatników oraz że ich wprowadzenie nastąpiło, bądź nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego 2019, zasadne jest ugruntowanie sobie wiedzy w zakresie podjętych rozwiązań legislacyjnych obejmujących wdrażane zmiany oraz rozwiązania temporalne dotyczące ich stosowania.

Mając na uwadze pojawiające się zapytania wynikające z wątpliwości interpretacyjnych oraz dbałość o zachowanie bezpieczeństwa podatkowego naszych Klientów, zapraszamy Państwa na organizowane przez Kancelarię spotkanie robocze, którego przedmiotem będzie syntetyczne omówienie przyjętych rozwiązań legislacyjnych.

Szczegóły:

•Prowadzący: doradca podatkowy Paweł Kaźmierczak ze współpracującej z nami Kancelarii Ziemski & Partners.

•Lokalizacja: biuro Kancelarii w Warszawie (ul. Polna 40).

•Data: 27 września 2019 r. (piątek) godz. 10.00.

•Zakładany czas spotkania: 2 godziny.

•Zgłoszenia drogą mailową: rejestracja@sobczyk.com.pl

•Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Menu