Dopuszczalność podania adresu e-mail i numeru telefonu pracownika instytucji finansowej prowadzącej PPK

W najnowszym komunikacie Urząd Ochrony Danych Osobowych potwierdził, że pracodawca może przekazywać dane takie jak adres e-mail i numeru telefonu pracowników instytucji finansowej prowadzącej PPK, w której to kwestii zgłaszane były wątpliwości.

Na podstawie RODO, pracodawca może przetwarzać dane osobowe, jeśli realizuje ciążący na nim obowiązek prawny, a obowiązek przekazania danych osobowych instytucji finansowej m.in. w postaci adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu wynika z ustawy o PPK. Nie jest przy tym konieczne wymaganie zgody przez pracownika. UODO podkreśla jednak, że nie ma obowiązku, by każdy pracownik posiadał telefon czy pocztę elektroniczną – pracownik może zatem odmówić podania tych danych i zawnioskować o papierową formę otrzymywania informacji.

Pracodawcy mogą zatem bez narażania się na ryzyko zbierać i przekazywać wszelkie dane, które są wymienione w ustawie o PPK. W zakresie sposobu komunikacji z instytucją finansową powinna być jednak przewidziana możliwość wyboru.