Dyrektywa o sygnalistach została opublikowana. Polska ma 2 lata na jej wdrożenie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, nazywana w skrócie dyrektywą o ochronie sygnalistów została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Począwszy od 17 grudnia 2019 roku, państwa członkowskie czyli m.in. Polska, mają dwa lata na wdrożenie w krajowych porządkach prawnych nowych regulacji.

Dyrektywa obejmuje ochroną przed odwetem osoby, które zgłosiły naruszenia i niezgodność z prawem w organizacji. Sygnalistą może zatem zostać pracownik organizacji niezależnie od podstawy zatrudnienia, członek zarządu, menadżer czy nawet pracownik podwykonawcy. Zakazane ma być ingerowanie w zatrudnienie sygnalisty poprzez zwolnienie lub nieprzedłużenie z nim umowy. Ponadto, zakazane będą wszelkie działania ograniczające możliwość awansowania lub negatywnie wpływające na jego wizerunek.

Implementacja dyrektywy do polskiego prawa wymagać będzie uchwalenia ustawy, o której treści będziemy Państwa  informować. Należy jednak spodziewać się konieczności dostosowania lub utworzenia w strukturach wewnętrznych kanałów i procedur zgłaszania nieprawidłowości w podmiotach zarówno publicznych jak i prywatnych.