Jako członek L&E GLOBAL zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem „Employment Law Tracker October 2022”, w którym mogą Państwo przeczytać o najnowszych zmianach w prawie pracy na całym świecie m.in.:

  • w Argentynie wprowadzono państwowy rejestr pracowników zdalnych, w którym pracodawcy muszą informować o tożsamości pracowników pracujących zdalnie oraz wskazać wymagane dane (m.in. wykorzystywane oprogramowanie),
  • w Belgii SN stwierdził, że przyznawanie akcji spółki-matki pracownikom spółki-córki nie powinno być klasyfikowane jako forma wynagrodzenia za pracę, z uwagi na brak bezpośredniego związku pomiędzy spółką-matką a pracownikiem,
  • w Czechach wprowadzono zasadę zgodnie z którą „osoby świadczące pracę poza stosunkiem pracy” spełniające wskazane w ustawie wymogi, powinny mieć zagwarantowane co najmniej prawo do urlopu wypoczynkowego, prawo do odpoczynku, oraz dodatkowe wynagrodzenie za pracę w święto, w nocy, w trudnych warunkach lub w sobotę/niedzielę,
  • we Francji wobec osiągnięcia przez rynek pracy stanu „pełnego zatrudnienia” rozumianego jako bezrobocie poniżej 5%, przepisy dot. ochrony osób bezrobotnych będą podlegać reformie, z myślą o ograniczeniu parasola ochronnego nad osobami bezrobotnymi – wiek emerytalny ma być ponadto podniesiony z 62 lat do 64/65 lat,
  • w Niemczech Federalny Sąd Pracy rozstrzygnął, że w świetle prawa UE, pracodawcy są zobowiązani nie tylko do rejestrowania nadgodzin (jak było dotychczas), ale również czasu pracy samego w sobie,
  • we Włoszech w ramach walki z przenoszeniem miejsc pracy z Włoch do krajów w których praca jest tańsza, rząd celowo utrudnił procedurę zwolnień grupowych, zwiększając wymagane odprawy o 500% oraz wydłużając: okres wstępnych konsultacji z instytucjami publicznymi do 60 dni, okres konsultacji ze związkami zawodowymi do 120 dni, czas trwania samej procedury zwolnień grupowych do 75 dni – co może oznaczać łącznie 255 dni procedury.

Treść całego newslettera znajda Państwo pod linkiem: https://www.leglobal.law/EmploymentLawTracker/October2022/ELT_Oktober_2022_Poland.html