Koronawirus: kolejne ograniczenia z perspektywy pracodawcy

W związku z nasilaniem się epidemii koronawirusa w Polsce, rząd zdecydował się na wprowadzenie kolejnych obostrzeń celem ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19. Tym samym 25 marca 2020 r, weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii. W zakresie funkcjonowania zakładów pracy najbardziej istotne są przede wszystkim 4 kwestie: zakaz przemieszczania, zakaz zgromadzeń, spotkań i zebrań, ograniczenia osobowe i obowiązkowa kwarantanna. Jak wygląda obecna sytuacja z perspektywy pracodawcy?

Zakaz przemieszczania

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze RP przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych.

Czy pracodawcy powinni z urzędu wystawić przychodzącym do pracy pracownikom zaświadczenie o zatrudnieniu na wypadek kontroli przez funkcjonariuszy? Nie ma takiego obowiązku. Podczas kontroli wystarczy poinformować funkcjonariusza o celu podróży i miejscu wykonywania obowiązków zawodowych.

Zakaz zgromadzeń, spotkań i zebrań

Ponadto w okresie między 25 marca a 11 kwietnia zakazuje się organizowania zgromadzeń oraz spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju. Nadmienić należy jednak, że ograniczenie nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ograniczenia osobowe

Przemieszczać można się jedynie w grupie do dwóch osób (z wyjątkiem rodzin), aczkolwiek ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) w zakresie zachowania odległości pracowników (1,5 m) i środków dezynfekcji. Na stronie GIS zostały opublikowane ogólne zalecenia. Ponadto na stronie rządowej znajdują się zalecenia dla zakładów pracy.

Obowiązkowa kwarantanna dla pracowników

Dodatkowo wprowadzono obowiązkową kwarantannę dla pracowników przekraczających granicę RP. Od dnia 27 marca 2020 r. osoba przekraczająca granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych w RP lub w państwie sąsiadującym może otrzymać, na swój wniosek, od właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny