Książki

Książki

RODO – rozproszona władza publiczna, Kraków 2020

ARKADIUSZ SOBCZYK

RODO jako akt prawa administracyjnego? Zdaniem prof. dr hab. Arkadiusza Sobczyka rozporządzenie to reguluje materię wykonywania władzy publicznej uzupełnioną o towarzyszące jej zadania publiczne o charakterze niewładczym. Swą myśl rozwija w najnowszej publikacji. Książkę można zamówić na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa – dotychczas 3 wydania

ARKADIUSZ SOBCZYK

Komentarz do Kodeksu pracy pod red. prof. dr. hab. Arkadiusza Sobczyka koncentruje się na rozwiązaniu praktycznych dylematów towarzyszącym pracodawcom w Polsce. Wskazuje na dopuszczalność konkretnych rozwiązań i udziela wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych (…)

Telepraca w prawie polskim, Warszawa 2009

ARKADIUSZ SOBCZYK

Książka omawia problematykę telepracy w polskim systemie prawa, wskazując na problemy prawne, jakie mogą wystąpić w praktyce jej stosowania. Autor wymienia ustawowe obowiązki pracodawcy chcącego stosować telepracę, wskazując na ryzyka prawne związane z prawami i obowiązkami telepracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

ARKADIUSZ SOBCZYK

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, to narzędzie stosowane w dużych oraz w mniejszych zakładach pracy. W opracowaniu autor poddaje tę kwestię wyczerpującej analizie. Pod uwagę brane są wszystkie aspekty bezpośrednio z związane z procesem, w tym procedura konsultacyjna, (…)

Menu