Jako członek L&E GLOBAL zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem „L&E Global Employment Law Tracker April 2022”, w którym mogą Państwo przeczytać o najnowszych zmianach w prawie pracy na całym świecie m.in.:

  • w Unii Europejskiej trwają prace nad dyrektywą ws. transparentności wynagrodzeń – kandydaci mają mieć prawo dostępu do informacji do „widełek płacowych” danego stanowiska  – ponadto, pracodawcy będą musieli oceniać rozbieżności w wynagrodzeniu pomiędzy kobietami i mężczyznami, i w razie stwierdzenia przekroczenia określonego progu – opracować plan zmierzający do poprawienia zaistniałej sytuacji (tzw. „gender action plan”),
  • w Argentynie pracodawcy zatrudniający ponad 100 pracowników zobowiązani będą do zapewniania żłobków zakładowych dla dzieci w wieku od 45 dni do 3 roku życia,
  • Sąd Najwyższy Australii orzekł, że ustalenie na piśmie że dana umowa stanowi umowę o świadczenie usług wyklucza prowadzenie postępowania dowodowego w przedmiocie tego, że sposób wykonywania tej umowy może wskazywać na to, że była to ukryta umowa o pracę,
  • w Kanadzie trwają prace legislacyjne nad regulacjami nakazującymi udostępnienie przez pracodawców pracownikom „platformowym” (np. Uber) informacji o tym w jaki sposób pracodawca ocenia jakość pracy pracownika,
  • w Kolumbii uznano zastosowanie wobec zwolnionego pracownika tymczasowego aresztu za okoliczność świadczącą o tym, że przywrócenie pracownika do pracy byłyby niecelowym,
  • w Norwegii wprowadzono zamknięty katalog przypadków w których możliwe jest zatrudnienie na czas określony (praca tymczasowa, zastępstwo, przyuczenie, usługi rynku pracy organizowane przez pomoc społeczną, sportowcy).

Treść całego newslettera znajda Państwo pod linkiem: https://knowledge.leglobal.org/EmploymentLawTracker/April2022/ELT_April_2022_Poland.html