Jako członek L&E GLOBAL zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem „L&E Global Employment Law Tracker January 2022”, w którym mogą Państwo przeczytać o najnowszych zmianach w prawie pracy na całym świecie m.in..:

  • w Brazylii wprowadzono kategorię pracowników hipersuficiente („nadwystarczających”) uznanych za zdolnych do negocjowania ich warunków zatrudnienia bez pośrednictwa związku zawodowego – są to pracownicy, którzy mają wykształcenie wyższe i otrzymują wynagrodzenie przekraczające kwotę ok. 2.620 USD,
  • w Kolumbii wprowadzono regulacje dot. prawa do odłączenia się. Pracodawcy muszą ustanowić wewnętrzną procedurę gwarantującą to prawo – nie narzuca się gotowych rozwiązań, ustawa wskazuje tylko kilka kategorii pracowników i sytuacji wyłączonych z jej zastosowania,
  • w Czechach wprowadza się testowanie pracowników pod kątem COVID-19 2x w tygodniu, również w przypadku pracowników zaszczepionych. Odmowa uczestnictwa skutkuje obowiązkiem izolacji pracownika, również jeśli pracownik wykonuje pracę z biura. Ponadto, skrócono kwarantannę do 5 dni,
  • w Niemczech Sąd Pracy w Hamburgu orzekł, że wolno zwolnić pracownika za odmowę poddania się testowi na COVID-19 wymaganego w miejscu pracy na podstawie aktu wewnętrznego pracodawcy, nawet jeśli nie wymaga tego prawo powszechnie obowiązujące, pod warunkiem uprzedniego upomnienia pracownika w tej sprawie,
  • we Włoszech dostęp do miejsca pracy uzależniony jest od posiadania paszportu COVIDowego – pracodawcy mają dostęp do systemu elektronicznego informującego o tym który z pracowników jest „bezpieczny” (tj. zaszczepiony, przechorowany lub przetestowany),
  • w Portugalii wprowadza się nowe regulacje dot. pracy zdalnej. Wśród kategorii pracowników uprawnionych do pracy zdalnej znalazły się m.in. ofiary przemocy domowej oraz rodzice samotnie wychowujący dziecko. Wprowadzono ponadto zakaz kontaktu z pracownikiem w okresie odpoczynku, za wyjątkiem sytuacji objętych siłą wyższą – pod karą grzywny dla pracodawcy,
  • w Rosji wprowadza się ochronę przed zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników dla osób, których członek gospodarstwa domowego został zwolniony z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 12 miesięcy przed dniem wręczenia wypowiedzenia.

Treść całego newslettera znajda Państwo pod linkiem: https://knowledge.leglobal.org/EmploymentLawTracker/January2022/ELT_January_2022_Poland.html