Jako członek L&E GLOBAL zapraszamy do zapoznania się z newsletterem „Employment Law Tracker November 2022”, w którym mogą Państwo przeczytać o najnowszych zmianach w prawie pracy na całym świecie m.in.:

  • w odniesieniu do Austrii Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że przepis pozbawiający prawa do ekwiwalentu urlopowego pracownika, który zrezygnował przedwcześnie z zatrudnienia bez powołania się na uzasadnione przyczyny jest sprzeczny z prawem UE,
  • w Belgii wprowadza się fakultatywnie czterodniowy, 38-godzinny tydzień pracy – skutkując czterema 9,5-godzinnymi dniami pracy wprowadzanymi w regulaminie pracy. Dni mogą być też 10-godzinne, skutkując 40-godzinnym tygodniem pracy, ale wprowadzenie tego wariantu wymaga układu zbiorowego pracy. W razie jego wdrożenia, czterodniowy tydzień pracy wdrażany jest na indywidualny wniosek pracownika, na okres 6 miesięcy – po którym to okresie wniosek może oczywiście być przez pracownika ponawiany,
  • w Chinach wprowadzana jest reforma zmierzająca do zwiększenia poziomu ochrony kobiet w zatrudnieniu – m.in. wprowadzany jest zakaz kierowania do kandydatek pytań o stan cywilny, ilość dzieci oraz poddawania kandydatek testom ciążowym,
  • we Francji Sąd Apelacyjny dla Wersalu orzekł, iż zasadnym było zwolnienie pracownika, który przeprowadził się 445 km od miejsca pracy, w sytuacji gdy stwierdzono, że zmęczenie wywołane przez konieczność dojeżdżania do pracy wpływa negatywnie na zdrowie pracownika,
  • we Włoszech wprowadzono obowiązek adwokacki dla zawarcia ugód w sprawach z zakresu prawa pracy.

Treść całego newslettera znajdą Państwo pod linkiem: https://leglobal.law/EmploymentLawTracker/202211/202211_EmploymentLawTracker_poland.html

Serdecznie zapraszamy do lektury!