Maseczki w zakładach pracy – nowe zasady od 28.11.2020 r.

Od dnia 28 listopada 2020 r. do dnia 27 grudnia 2020 r. obowiązek zakrywania ust i nosa będzie obowiązywał w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba.

Powyższe oznacza zaostrzenie przepisów w tym zakresie, bowiem nie znajdzie już zastosowania wcześniej obowiązujący wyjątek uchylający obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczący osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w zakładach pracy, pod warunkiem że nie wykonywały one bezpośredniej obsługi interesantów lub klientów. Nawet zatem w przypadku braku bezpośredniej obsługi interesantów lub klientów, obowiązek będzie ciążyć na wszystkich osobach przebywających w danym pomieszczeniu zakładu pracy, o ile w pomieszczeniu tym będzie przebywać więcej niż 1 osoba.

Na marginesie wskazujemy, że powyższy przepis jest skonstruowany w sposób nieprecyzyjny, co umożliwia jego bardziej liberalną wykładnię. Można bowiem argumentować, że dotyczy on jedynie miejsc ogólnodostępnych w zakładach pracy. Nie pojawiły się jeszcze oficjalne wytyczne w tym zakresie, mimo wszystko wskazujemy, że nie jest to wykładnia bezpieczna. Z całokształtu przepisów rozporządzenia wywnioskować bowiem należy, że obowiązek ten dotyczy wszystkich przestrzeni w ramach zakładu pracy. Na ten moment zatem należy założyć, że taka będzie interpretacja organów państwowych.

Nowy obowiązek przewiduje § 25 ust. 2 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2091).