Oferta szkoleń online – nowości w kodeksie pracy

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń na temat nowości w kodeksie pracy:

Kontrola trzeźwości

14 lutego 2023 r. 10:00-12:00

W programie:

 • Kogo będzie można kontrolować na skutek nowelizacji?
 • Jak uregulować kontrolę trzeźwości pracowników, osób wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, B2B?
 • Czy można kontrolować pracowników podwykonawcy?
 • Uregulowanie zasad przeprowadzania kontroli prewencyjnej.
 • Co z kontrolą z tzw.  „uzasadnionego podejrzenia”?
 • Zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości.
 • Polityka „zero tolerancji” vs. ustawowo zdefiniowany brak obecności alkoholu w organizmie.
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z kontrolą trzeźwości.
 • Udokumentowanie kontroli trzeźwości.
 • Badanie na obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu.

Koszt udziału: 500 zł + VAT

Praca zdalna

22 lutego 2023 r. 10:00-12:00

W programie:

 • Jakie są różnice między pracą zdalną uzgodnioną z pracownikiem, okazjonalną i na polecenie?
 • Czy ekwiwalent / ryczałt za pracę zdalną jest zawsze niezbędny?
 • Jak obliczyć ryczałt za pracę zdalną?
 • Czy prawo pracowników uprzywilejowanych (np. rodziców) do żądania uzgodnienia pracy zdalnej jest bezwzględne?
 • Jak zmniejszyć ryzyko występowania zbędnych nadgodzin w pracy zdalnej?
 • Dlaczego ocena ryzyka pracy zdalnej jest inna niż dla pracy biurowej?
 • Workation, praca zdalna za granicą – jakie problemy się z tym wiążą?
 • Jak faktycznie sprawdzić czy stanowisko pracy zdalnej jest zgodne z BHP?
 • Jak obliczyć liczbę dni pracy okazjonalnej dla pracownika zatrudnionego w trakcie roku kalendarzowego i dla niepełnoetatowca?
 • Czy podczas pracy zdalnej można skontrolować trzeźwość pracownika?

Koszt udziału: 500 zł + VAT

Zmiany w kodeksie pracy wynikające z wdrożenia Dyrektyw Unijnych

28 lutego 2023 r. 10:00-13:00

W programie:

 • Zmiany dotyczące zawierania i wypowiadania umów o pracę
 • Równoległe zatrudnienie üNowy obowiązek informacyjny dla pracowników
 • Wniosek pracownika o zmianę warunków pracy üPrzerwy w pracy ü
 • Szkolenia pracowników
 • Nowe zwolnienia od pracy
 • Ochrona pracowników w związku z nowymi uprawnieniami  ü
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem i ochrona rodzicielstwa ü
 • Przepisy intertemporalne

Koszt udziału: 700 zł + VAT

***

Jeżeli interesują Państwa powyższe zagadnienia zapraszamy do udziału w szkoleniach!  Chętnie przeprowadzimy również dla Państwa szkolenia wewnętrzne dostosowane do Państwa potrzeb.

Miejsce spotkań: online (MS Teams)

Zgłoszenia proszę nadsyłać na szkolenia@sobczyk.com.pl