Planowane kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 roku

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przedstawiła Program Działań na 2020 rok. Inspekcja skontroluje zawieranie umów cywilnoprawnych w sferze zatrudnienia, przestrzeganie regulacji dotyczących czasu pracy i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Planowane jest ponadto skupienie się nie tylko na prawidłowości wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), ale także prawidłowym obciążaniu wynagrodzeń dłużników alimentacyjnych.

Na kontrole PIP powinni być przygotowane przede wszystkim przedsiębiorstwa z branży budowlanej, handlowej, rolnej, obróbki mięsa, leśnictwa, opieki zdrowotnej i agencje pracy tymczasowej. Korporacje i jednostki administracji publicznej będą szczególnie prześwietlane pod kątem czasu pracy.

W Programie zaplanowano również 56 kontroli dotyczących tzw. leasingu pracowników. Jeżeli PIP stwierdzi świadczenie usług pracy tymczasowej bez wpisu do rejestru, podmiotowi świadczącemu takie usługi grozi grzywna do 100 tys. zł. Natomiast za skierowanie pracownika do firmy wypożyczającej ponad limit wskazany w przepisach o pracy tymczasowej grozi nawet 30 tys. zł. 

Zalecamy zwracanie szczególnej uwagi na powyższe aspekty, które mogą być poddane kontroli przez PIP.