Procedura postępowania w przypadku wykrycia u pracownika zakażenia wirusem SARS CoV-2

W przypadku, gdy u jednego z pracowników pojawiły się objawy typowe przy zarażeniu koronawirusem lub jeśli zostanie potwierdzone, że pracownik został zarażony, w pierwszej kolejności należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i szczegółowo stosować się do jej wytycznych.

Jeśli pracodawca nie uzyska szczegółowych instrukcji postępowania, powinien stosować się do zaleceń opracowanych przez Ministra Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym (więcej na stronie).

Kwarantanna

Osoby, które przebywały w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem zarażonym koronawirusem powinny przez 14 dni pozostać w domu i prowadzić samoobserwację swojego stanu zdrowia (zalecane codzienne mierzenie temperatury). W przypadku wystąpienia objawów osoba ta powinna niezwłocznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną oraz pracodawcę.

Współpracownicy, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z chorym pracownikiem, mogą nadal wykonywać pracę w miejscu pracy. Jeżeli istnieje jednak możliwość zlecenia pracownikom pracy zdalnej, jest to najbardziej pożądane rozwiązanie. Informacja o chorym pracowniku może wywołać w zakładzie pracy uzasadnione obawy oraz lęk przed zachorowaniem, w związku z tym pracownicy mogą oczekiwać krótkoterminowej zgody na homeworking lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Zabezpieczenie miejsca pracy

Bardzo istotne jest również prawidłowe zabezpieczenie miejsca pracy. Należy wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym pracował pracownik, przeprowadzić dokładną dezynfekcję wszystkich mebli, sprzętów, przedmiotów oraz dodatkowo przewietrzyć pomieszczenie. Konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji drogi, która prowadzi do tego pomieszczenia (w szczególności klamki, metalowe rury), ale także pomieszczeń socjalnych (kuchnia, stołówka pracownicza, toalety). Informację o zaistniałej sytuacji powinien również otrzymać zarządca budynku, który zobowiązany jest podjąć stosowne działania w zakresie dezynfekcji części wspólnych.   

Pracodawca/zarządca budynku ma obowiązek zadbać o zastosowanie dodatkowych środków ostrożności dla personelu sprzątającego budynek (założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta, umycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki, usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami).

Im większe środki ostrożności zastosuje pracodawca, tym mniejsze prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się wirusa w zakładzie pracy.

[Stan prawny na: 19.03,2020 r.]