„Sąd przywrócił pracownika – i co dalej?” – o zmianach w KPC i nowych problemach z tym związanych [5 grudnia, Kraków]

W dniu 7 listopada 2019 r. w życie weszła obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Zmiany obejmują również postępowania z zakresu prawa pracy. Najważniejszą zmianą jest umożliwienie sądowi I instancji nałożenia na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w II instancji w procesie o przywrócenie do pracy. Regulacja wzbudza wiele wątpliwości dotyczących charakteru i warunków takiego zatrudnienia, jednak należy mieć na uwadze, że taki obowiązek może zostać obecnie na wniosek pracownika nałożony.

W związku z tymi zmianami grudniowe SPOTKANIE CZWARTKOWE HR postanowiliśmy poświęcić problemom, które wystąpią po przywróceniu pracownika przez sąd. Prelekcję i dyskusję poprowadzi doświadczony radca prawny Maksymilian Biernot.

Szczegóły wydarzenia i rejestracja

  • Termin spotkania: 5 grudnia 2019 r. godz. 11.00
  • Przewidywany czas spotkania: 1,5-2 godz.
  • Miejsce spotkania: ul. Zaleskiego 8/3B w Krakowie
  • Udział w spotkaniu jest bezpłatny
  • Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Zgłoszenia proszę nadsyłać na rejestracja@sobczyk.com.pl .

Serdecznie zapraszamy do rejestracji!

Menu