Maksymilian Biernot

Maksymilian Biernot
Radca prawny

Biuro Kraków

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pracę magisterską obronił w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej. W 2015 r. wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Z Kancelarią A. Sobczyk Współpracownicy związany od 2012 r.

W ramach swojej praktyki kancelaryjnej na co dzień zajmuje się bieżącym wsparciem działów HR w sprawach pracowniczych zarówno w zakresie indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów sądowych, w ramach których reprezentuje pracodawców w sprawach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, wynagrodzeniem za pracę w godzinach nadliczbowych a także w sprawach z zakresu nierównego traktowania, mobbingu czy też dyskryminacji.

Opiniuje zagadnienia związane z obowiązkami stron stosunku pracy, wynagrodzeniem pracowniczym, zwolnieniami grupowymi, przygotowuje również dokumentację związaną z rozwiązaniem stosunku pracy.

Menu