Szybsze procedowanie spraw cudzoziemców – trwają prace nad uproszczeniem

Zgodnie z oświadczeniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad uproszczeniem i przyspieszeniem procedur legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w związku z niewydolnością obecnego systemu.

Zapowiadane zmiany mają dotyczyć organizacji urzędów m.in. w postaci zwiększenia liczby zatrudnionych urzędników zajmujących się legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców. Ponadto, większy nacisk będzie rozwój elektronizacji całego procesu. Już teraz wnioski dotyczące zezwoleń można składać za pośrednictwem systemu, do czego zachęcają urzędy. Planowane jest również całkowite odejście od papierowej formy korespondencji oraz usprawnienie systemów wymiany informacji pomiędzy urzędami i instytucjami. oraz wprowadzenie nowej polityki migracyjnej.

Obecnie procedury legalizacyjne są bardzo czasochłonne i zbiurokratyzowane, zatem należy pozytywnie odnieść się do intencji planowanych zmian.