W jaki sposób pracownik poddany obowiązkowej kwarantannie po powrocie do Polski z zagranicy może usprawiedliwić nieobecność w pracy?

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia z dnia 13 marca 2020 r.  Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego osoba, która przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP, jest obowiązana odbyć obowiązkową 14-dniową kwarantannę. Osoba ta nie otrzymuje decyzji organu inspekcji sanitarnej, dlatego w celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy musi potwierdzić przekroczenie granicy (np. poprzez okazanie pracodawcy biletu podróżniczego) wraz z powołaniem się na  § 2 wskazanego powyżej Rozporządzenia. W ust. 4 Rozporządzenia ustawodawca uznał ten obowiązek za równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.