Alina Giżejowska

Alina Giżejowska
Radca prawny
Partner

Biuro Kraków

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, międzynarodowego kursu „Social Security in Europe” na Uniwersytecie w Osnabrück (Niemcy) oraz rocznych studiów prawniczych na Katholieke Universiteit Leuven (Belgia).

Praktyk z ponad 17-letnim doświadczeniem w zakresie świadczenia usług z obszaru strategii indywidualnych i grupowych procesów pracowniczych. W kancelarii odpowiada  za obsługę klientów zagranicznych, obszar międzynarodowy oraz obszar Compliance. Doradza klientom w rozwiązaniu wrażliwych spraw pracowniczych, w szczególności w zakresie  spraw dotyczących dyskryminacji i mobbingu, ochrony informacji poufnych, roszczeń związanych z wypadkami przy pracy, postępowań dyscyplinarnych pracowników służby cywilnej, rozwiązania stosunków pracy menedżerów wysokiego szczebla oraz pracowników szczególnie chronionych. Przygotowuje indywidualnie dopasowane rozwiązania dla tzw. „spraw trudnych” oraz strategie postępowania w indywidualnych sprawach pracowniczych i w stosunkach między pracodawcami, a organizacjami związkowymi. Bierze udział w wewnętrznych postępowaniach dotyczących zgłoszeń mobbingu i dyskryminacji.

Prowadzi szkolenia i warsztaty wewnętrzne (również w języku angielskim)  dla pracowników z zakresu prawa pracy, jak i dedykowane wybranym grupom osób zarządzających i menadżerów z tematów szczególnie istotnych z perspektywy konkretnego klienta.

 • prawo pracy
 • prawo cywilne
 • ubezpieczenia społeczne

Autorka kilkunastu publikacji oraz wypowiedzi popularyzatorskich.

 1. Rozważania na temat wprowadzenia systemu uzupełniających programów emerytalnych i ich istoty [w:] A. Świątkowski (red.) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 1997/98.
 2. Zadaniowa forma zatrudnienia – wybrane problemy [w:] A. Świątkowski (red.), Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków rocznik 1999/2000.
 3. Komentarz do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 2000. /współautor/
 4. Zabezpieczenie społeczne – komentarz, Kraków 2004, /współautor/
 5. Informowanie i konsultacja pracowników w kontekście art. 261 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych [w:] A. Sobczyk (red.), Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy, Kraków 2008.
 6. Dyskryminacja oraz równe traktowanie w zatrudnieniu a terminowe umowy o pracę, (w:) M. Mędrala (red)., Aktualne problemy zatrudnienia w oparciu o terminowe umowy o pracę, Warszawa 2017.
 7. Papierowo – elektroniczny chaos pojęciowy [w:] Rzeczpospolita 2017.
 8. E-zwolnienie nie usprawiedliwi nieobecności w pracy [w:] Rzeczpospolita 2016.
 9. Regulacje COVID-19 w prawie pracy, Warszawa 2020, /współautor/