Alina Giżejowska

Alina Giżejowska
Radca prawny
Partner

Biuro Kraków

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, międzynarodowego kursu „Social Security in Europe” na Uniwersytecie w Osnabrück (Niemcy) oraz rocznych studiów prawniczych na Katholieke Universiteit Leuven (Belgia).

Praktyk z ponad 17-letnim doświadczeniem w zakresie świadczenia usług z obszaru strategii indywidualnych i grupowych procesów pracowniczych. W kancelarii odpowiada  za obsługę klientów zagranicznych, obszar międzynarodowy oraz obszar Compliance. Doradza klientom w rozwiązaniu wrażliwych spraw pracowniczych, w szczególności w zakresie  spraw dotyczących dyskryminacji i mobbingu, ochrony informacji poufnych, roszczeń związanych z wypadkami przy pracy, postępowań dyscyplinarnych pracowników służby cywilnej, rozwiązania stosunków pracy menedżerów wysokiego szczebla oraz pracowników szczególnie chronionych. Przygotowuje indywidualnie dopasowane rozwiązania dla tzw. „spraw trudnych” oraz strategie postępowania w indywidualnych sprawach pracowniczych i w stosunkach między pracodawcami, a organizacjami związkowymi. Bierze udział w wewnętrznych postępowaniach dotyczących zgłoszeń mobbingu i dyskryminacji.

Prowadzi szkolenia i warsztaty wewnętrzne (również w języku angielskim)  dla pracowników z zakresu prawa pracy, jak i dedykowane wybranym grupom osób zarządzających i menadżerów z tematów szczególnie istotnych z perspektywy konkretnego klienta.

Menu