Gabriela Sykała

Gabriela Sykała
Aplikant radcowski

Biuro Kraków

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikantka radcowska w Okręgowej Radzie Radców Prawnych w Krakowie.

W codziennej praktyce kancelaryjnej zajmuje się opracowywaniem zagadnień i opinii prawnych związanych w szczególności z dokumentacją pracowniczą, zakazem konkurencji, tajemnicą przedsiębiorstwa czy przejściem zakładu pracy. Wspiera działy kadrowe tworząc i opiniując projekty  umów oraz aktów wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów i polityk, również w języku angielskim.

Ponadto zajmuje się szeroko pojętą tematyką compliance. Specjalizuje się w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i prowadzi szkolenia z tego zakresu. Do kręgu jej zainteresowań należy również ochrona danych osobowych.

Menu