Joanna Jarguz

Joanna Jarguz
Radca prawny

Biuro Kraków

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz  studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła aplikację radowską w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Z kancelarią A. Sobczyk i Współpracownicy związana od 2010 roku. W ramach praktyki, zajmuje się bieżącą obsługa przedsiębiorców z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Wspiera działy HR w sprawach pracowniczych, pomaga Klientom w tworzeniu i opiniowaniu aktów wewnątrzzakładowych, przeprowadza audyty prawno – pracownicze. Prowadzi także obsługę procesową klientów. Do kręgu jej zainteresowań należy również ochrona danych osobowych oraz prawo ubezpieczeń społecznych.

Obszary praktyki
Wybrane publikacje
Obszary praktyki
  • ochrona danych osobowych
  • prawo pracy
Wybrane publikacje
  1. Zewnętrzna obsługa: zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa, zewnętrzna obsługa w zakresie badań profilaktycznych, prywatna opieka zdrowotna pracowników  (w:) D. Dörre-Kolasa (red.)  Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017
Menu