Paula Nowak

dr Paula Nowak

RADCA PRAWNY

Biuro Kraków

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne w specjalizacji prawo pracy. W 2023 roku obroniła z wyróżnieniem prace doktorską pt. Władza publiczna „podmiotów prywatnych” napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Arkadiusza Sobczyka.

Z Kancelarią związana od 2018 roku. Zajmuje się przede wszystkim prawem pracy, ochroną danych osobowych, prawem własności intelektualnej oraz prawem cywilnym.

W ramach obowiązków zawodowych sporządza opinie prawne dotyczącej skomplikowanych zagadnień o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania zakładów pracy i przetwarzania danych osobowych przez pracodawców. Opiniuje i opracowuje akty prawa zakładowego oraz dokumenty w sprawach indywidulanych z zakresu prawa pracy. Opracowuje szeroko rozumianą dokumentację dot. przetwarzania danych osobowych i ocenia poszczególne procesy przetwarzania danych. Uczestniczy w licznych audytach dotyczących prawa pracy raz ochrony danych zawodowych u klientów.

Przygotowuje i prowadzi liczne szkolenia osobowych w języku polskim i angielskim.

Biegle posługuje się językiem angielskim, który wykorzystuje w codziennej pracy z klientami.