Paula Nowak

Paula Nowak
doktorant

Biuro Kraków

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ.

W ramach praktyki kancelaryjnej zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych. Realizuje programy wdrożenia polityki ochrony danych osobowych w firmach, uczestniczy w prowadzeniu audytów bezpieczeństwa, przygotowuje odpowiednią dokumentację oraz umowy, a także wspiera klientów przy rozwiązywaniu bieżących problemów. Przygotowuje i prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w języku polskim i angielskim.

Zajmuje się także zagadnieniami z zakresu prawa pracy, tworząc opinie, projekty umów oraz aktów wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów i polityk.

Biegle posługuje się językiem angielskim, który wykorzystuje w codziennej pracy z klientami.

Menu