Zmiana kwoty wolnej od potrąceń od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. na skutek wielu zmian legislacyjnych mających wpływ na wysokość wynagrodzeń, zmianie ulegną kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia pracownika ( art. 87 i n. Kodeksu pracy).

Na wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2020 roku wpłyną takie czynniki jak:

– uczestnictwo lub brak uczestnictwa danego pracownika w PPK,

– obniżenie pierwszego progu podatkowego do 17%,

– „zerowy PIT”,

– podniesienie kosztów uzyskania przychodu,

– wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia,

– podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2600 zł.

Polecamy mieć powyższe kwestie na uwadze, ponieważ kwoty wolne od potrąceń mogą być w związku ze zmianami bardzo zróżnicowane.